WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt!

 

Elke leerling verdient goed lesmateriaal.

 

Werken aan Rekenen heeft vanwege deze visie een modulaire opbouw en beslaat meerdere niveaus.

Dit zorgt ervoor dat er gerichte keuzes gemaakt kunnen worden, zodat elke leerling in staat gesteld wordt om nieuwe kennis en vaardigheden tot zich te nemen.

 

Vanwege de onderwijservaring van de auteurs in het VSO en PRO is het aansprekend materiaal voor deze leerlingen. Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Wij nodigen u van harte uit om deze website verder te bekijken.

 

Werken aan Rekenen is onderdeel van Progressnl.