WerkenaanRekenen.nl  Ga naar webshop!

Lesmateriaal

 

Het lesmateriaal behorende bij Werken aan Rekenen bestaat uit 3 verschillende niveaus:

 

 

Deze niveaus kunnen afzonderlijk van elkaar aangeboden worden, echter het is ook mogelijk om het lesmateriaal van verschillende niveaus te combineren.

 

Het materiaal van Werken aan Rekenen (alle 3 de niveaus) bestaat per module uit:

  • Lesmateriaal
  • Docentenhandleiding lesmateriaal
  • Toetsen
  • Docentenhandleiding toets
  • Certificaat

Proefkaternen kunt u downloaden via de pagina 'Downloads'.